DOELSTELLINGEN STICHTING DUTCH AMERICAN POLICE DEPARTMENT

'To Protect and to Serve'

De Stichting DAPD heeft hetzelfde motto als de Amerikaanse Politie, namelijk 'To Protect and to Serve', te beschermen en te dienen.
Ofwel, Samen Sterk voor Kleine Helden.

Zo veilig

BESCHERMEN

Met de term 'beschermen' willen wij op geen enkele wijze de indruk wekken of het idee geven dat wij op welke manier dan ook een echt politiekorps zijn. Dat behoort ook niet tot onze doelstellingen. Wij willen, mogen en kunnen geen politietaken uitvoeren en van bescherming in deze zin van het woord is dan ook geen sprake.

Wel willen wij met onze eenvoudige mogelijkheden zo goed mogelijk de kwaliteit van leven beschermen. Van hen die het fysiek of psychisch minder goed getroffen hebben in het leven. Van hen die dagelijks een strijd moeten leveren om staande te blijven. Vooral kinderen hebben hierin onze speciale aandacht. Wij vinden dat een kind zo goed mogelijk de mogelijkheid moet krijgen om kind te zijn en te genieten van een onbezorgde jeugd. Kinderen met een chronische en/of terminale ziekte en ook zwakbegaafde kinderen hebben al geen uitzicht op een onbezorgde jeugd. Alleen al door de problemen en belemmeringen waar zij tegen aan lopen. Dit geeft ons een extra verplichting om hen te beschermen. Om zoveel mogelijk te doen om hen toch een zo aangenaam mogelijke jeugd te bezorgen.

Saluut aan onze doelstellingen

DIENEN

Wij stellen ons ten dienste aan hen die evenementen en ritten organiseren voor de kinderen die het zwaar hebben. Om juist hen af en toe een kans te geven uit te breken uit het gevecht dat zij dagelijks leveren. Juist deze momenten waarin de aandacht even wordt afgeleidt van de ziekte zijn van groot belang voor deze kinderen. Zodat zij zich even kunnen ontspannen en daardoor energie op kunnen doen om hun strijd voort te zetten.

De laatste jaren wordt de zorg steeds verder uitgekleed wat, ondanks de goede zorgen van het verplegend personeel, toch ten koste gaat aan het welbevinden van deze kinderen. Daarom is het zo belangrijk dat wij met eigen initiatieven de levenskwaliteit voor hen zo goed mogelijk invulling geven. In het kleine stukje wat wij daarin kunnen bijdragen willen wij graag van ganser harte dienen.

Schminkende vrijwilligers

VRIJWILLIGERS

De Stichting DAPD bestaat geheel uit vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor deze doelstellingen. Hiervoor stellen zij belangeloos hun vrije tijd en (financiële) middelen beschikbaar. Ook de gebruikte voertuigen zijn privébezit en worden gratis ter beschikking gesteld aan de stichting.

Wij kunnen altijd enthousiaste en serieuze vrijwilligers gebruiken die zich op enigerlei wijze in willen zetten voor deze doelstellingen. Heeft u zelf een eigen American Policecar of -bike of gaat u die aanschaffen ? Heeft u goede monteur kwaliteiten en ervaring met Amerikaanse auto's ?  Kunt u goed schminken of  toneelspelen ? Wij horen graag van u ! Voorop staat natuurlijk uw liefde en medeleven met de kinderen uit de doelgroep.

Bent u vooral gericht op uw eigen genoegen ? Bent u zo'n cowboy die graag met sirenes en lampjes rond scheurt ? Heeft u moeite deze Kleine Helden op de eerste plaats te zetten ? Helaas, voor u hebben wij dan zeker geen plek !

Bruiloft ondersteunt doelstellingen

ACTIVITEITEN DIENSTBAAR AAN HET DOEL

De Stichting DAPD is zoals gezegd een vrijwilligersorganisatie. Om onze activiteiten te kunnen blijven doen en zelfs waar mogelijk uit te breiden hebben wij financiële middelen nodig. Bijvoorbeeld voor brandstof en onderhoud, maar ook voor een blijvende herinnering voor het kind. Helaas kunnen wij als vrijwilligers dat niet allemaal compleet uit eigen zak bekostigen.

Naast sponsoring en giften stellen wij ons dus ook (beperkt en alleen indien er geen evenementen of ritten zijn) beschikbaar voor activiteiten van particulieren en bedrijven. Denk hierbij aan bruiloften, jubileums, pensionering of promotionele activiteiten. De vergoeding die wij hiervoor vragen is een gift aan de stichting DAPD. Deze gift wordt dan ook in zijn geheel gebruikt voor de evenementen en ritten met de kinderen.

Zo veilig

BESCHERMEN

Met de term 'beschermen' willen wij op geen enkele wijze de indruk wekken of het idee geven dat wij op welke manier dan ook een echt politiekorps zijn. Dat behoort ook niet tot onze doelstellingen. Wij willen, mogen en kunnen geen politietaken uitvoeren en van bescherming in deze zin van het woord is dan ook geen sprake.

Wel willen wij met onze eenvoudige mogelijkheden zo goed mogelijk de kwaliteit van leven beschermen. Van hen die het fysiek of psychisch minder goed getroffen hebben in het leven. Van hen die dagelijks een strijd moeten leveren om staande te blijven. Vooral kinderen hebben hierin onze speciale aandacht. Wij vinden dat een kind zo goed mogelijk de mogelijkheid moet krijgen om kind te zijn en te genieten van een onbezorgde jeugd. Kinderen met een chronische en/of terminale ziekte en ook zwakbegaafde kinderen hebben al geen uitzicht op een onbezorgde jeugd. Alleen al door de problemen en belemmeringen waar zij tegen aan lopen. Dit geeft ons een extra verplichting om hen te beschermen. Om zoveel mogelijk te doen om hen toch een zo aangenaam mogelijke jeugd te bezorgen.

DIENEN

Wij stellen ons ten dienste aan hen die evenementen en ritten organiseren voor de kinderen die het zwaar hebben. Om juist hen af en toe een kans te geven uit te breken uit het gevecht dat zij dagelijks leveren. Juist deze momenten waarin de aandacht even wordt afgeleidt van de ziekte zijn van groot belang voor deze kinderen. Zodat zij zich even kunnen ontspannen en daardoor energie op kunnen doen om hun strijd voort te zetten.

De laatste jaren wordt de zorg steeds verder uitgekleed wat, ondanks de goede zorgen van het verplegend personeel, toch ten koste gaat aan het welbevinden van deze kinderen. Daarom is het zo belangrijk dat wij met eigen initiatieven de levenskwaliteit voor hen zo goed mogelijk invulling geven. In het kleine stukje wat wij daarin kunnen bijdragen willen wij graag van ganser harte dienen.

Saluut aan onze doelstellingen
Schminkende vrijwilligers

VRIJWILLIGERS

De Stichting DAPD bestaat geheel uit vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor deze doelstellingen. Hiervoor stellen zij belangeloos hun vrije tijd en (financiële) middelen beschikbaar. Ook de gebruikte voertuigen zijn privébezit en worden gratis ter beschikking gesteld aan de stichting.

Wij kunnen altijd enthousiaste en serieuze vrijwilligers gebruiken die zich op enigerlei wijze in willen zetten voor deze doelstellingen. Heeft u zelf een eigen American Policecar of -bike of gaat u die aanschaffen ? Heeft u goede monteurkwaliteiten en ervaring met Amerikaanse auto's ?  Kunt u goed schminken of  toneelspelen ? Wij horen graag van u ! Voorop staat natuurlijk uw liefde en medeleven met de kinderen uit de doelgroep.

Bent u vooral gericht op uw eigen genoegen ? Bent u zo'n cowboy die graag met sirenes en lampjes rondscheurt ? Heeft u moeite deze Kleine Helden op de eerste plaats te zetten ? Helaas, voor u hebben wij dan zeker geen plek !

ACTIVITEITEN DIENSTBAAR AAN HET DOEL

De Stichting DAPD is zoals gezegd een vrijwilligersorganisatie. Om onze activiteiten te kunnen blijven doen en zelfs waar mogelijk uit te breiden hebben wij financiële middelen nodig. Bijvoorbeeld voor brandstof en onderhoud, maar ook voor een blijvende herinnering voor het kind. Helaas kunnen wij als vrijwilligers dat niet allemaal compleet uit eigen zak bekostigen.

Naast sponsoring en giften stellen wij ons dus ook (beperkt en alleen indien er geen evenementen of ritten zijn) beschikbaar voor activiteiten van particulieren en bedrijven. Denk hierbij aan bruiloften, jubileums, pensionering of promotionele activiteiten. De vergoeding die wij hiervoor vragen is een gift aan de stichting DAPD. Deze gift wordt dan ook in zijn geheel gebruikt voor de evenementen en ritten met de kinderen.

Bruiloft ondersteunt doelstellingen

"Voor mensen die gericht zijn op het eigen genoegen of cowboys die graag met sirenes rondscheuren hebben wij geen plek..."

- Dutch American Police Department