BIJDRAGEN AAN STICHTING DUTCH AMERICAN POLICE DEPARTMENT

ZODAT WE SAMEN STERK STAAN VOOR DE KINDEREN

Bijdragen aan geluk

Doneren.

De Stichting Dutch American Police Department is een 100% vrijwilligersorganisatie die voor haar werk afhankelijk is van sponsors en giften. Wilt u als particulier of bedrijf ook ons werk steunen ? Dat kan via onderstaande link, of u kunt contact met ons op te nemen via e-mail of het contactformulier. Wij sturen u dan graag nadere informatie toe. Steun hoeft niet altijd in de vorm van hoge bedragen te zijn. Ook kleinere bijdragen of bijdragen in de vorm van goederen (knuffels, brandstof, etc) zijn zeer welkom.

Wilt u ons direct financieel steunen ? Dat Kan !
Financiele bijdragen kunnen worden overgemaakt naar :
Rabobank IBAN : NL07RABO0315318120
tnv Stichting DAPD Nunspeet
BIC : RABONL2U

Kunt u kunt iets speciaals ? Bent u automonteur met veel kennis van Amerikaanse voertuigen ? Kunt u goochelen, schminken of iets anders leuks voor de kinderen ? Heeft u een goed idee dat bijdraagt aan onze doelstellingen ? Ook dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

Stichting DAPD is door het CBF (Centraal Bureau Fondesenwerving) erkent. Dit betekent dat wij voldoen aan de regels omtrent transparantie, (financiële) verslaglegging etc. U kunt er dus gerust op zijn dat uw bijdrage goed wordt besteedt.

Stichting DAPD is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw giften, donaties en sponsoring (onder de door de belastingdienst hiervoor geldende voorwaarden) aftrekbaar zijn van de belasting.

DAPD, At your Service

De DAPD ook op uw evenement ?

De Stichting Dutch American Police Department is met haar inzet gericht op haar doelgroep. Voor inzet tijdens evenementen of ritten voor deze doelgroep rekenen wij (uiteraard) geen kosten. De aanvragen moeten worden gedaan door non-profit organisaties zoals goede doelen, ziekenhuizen of hulpverleningsinstanties.

In bepaalde gevallen kunnen bedrijven, organisaties en particulieren die niet in bovenstaande categorie vallen ook een beroep op ons doen. Het is, in overleg, mogelijk om Stichting Dutch American Police Department te betrekken bij uw evenement. Dit kunnen we natuurlijk niet kosteloos doen. De opbrengsten hieruit, meestal giften en donaties, worden echter geheel gebruikt voor de Stichting DAPD. U steunt dus, naast dat u een zeer bijzonder evenement heeft, ook de kinderen uit onze doelgroep.

Voor Politie-, Brandweer en Ambulancediensten geldt een kortingsregeling.

Voor nadere informatie en een aanvraag kunt u contact opnemen via e-mail of via het contactformulier op onze contactpagina.