Over de Stichting Dutch American Police Department

Wat is de Stichting Dutch American Police Department ?

Stichting Dutch American Police Department is een groep enthousiaste vrijwilligers. Wij hebben als doel om kinderen (en soms volwassenen) die het zwaar hebben in hun leven een positieve ervaring te bezorgen. Dit kan zijn doordat zij lijden aan een chronische lichamelijke-, psychische- en/of terminale ziekte.  Wij doen dit door het begeleiden en opluisteren van ritten en evenementen voor deze doelgroep. Daarvoor gebruiken wij (replica's van) originele Amerikaanse politievoertuigen en andere speciale voertuigen. Om de ervaring zo echt mogelijk te maken gebruiken wij voertuigen die lijken op Politievoertuigen die in de USA daadwerkelijk worden of zijn gebruikt. Ook gaan wij hiervoor tijdens evenementen gekleed in de originele kleding die door de betreffende politiedienst gebruikt worden.

DAPD, At your Service

Waarom Amerikaanse politievoertuigen en aankleding ?

We hebben er heel bewust voor gekozen om gebruik te maken van Amerikaanse politievoertuigen.  Maar ook andere hele speciale voertuigen en de bijbehorende aankleding. Dit omdat dit zeer tot de verbeelding blijkt te spreken van de doelgroep. De voertuigen en kleding zijn bekend bij de kinderen vanuit televisieseries en films. Daardoor dragen zij bij aan de fantasiebeleving die juist voor hen zo belangrijk is. Het is spannend, indrukwekkend en nog specialer dan 'gewone' Nederlandse hulpverleningsvoertuigen. Daarbij zijn deze kinderen meestal vaak op moeilijke momenten in contact geweest met de Nederlandse hulpverleningsvoertuigen (ambulances). Hier kunnen zij dan ook een meer 'negatieve' herinnering mee hebben. De Amerikaanse setting stimuleert juist een positieve fantasiebeleving, wat meehelpt om de zwaarte van hun alledaagse leven (tijdelijk) te vergeten. Daarnaast zijn de Amerikaanse Politievoertuigen zeer verschillend van de Nederlandse Politievoertuigen. Hierdoor kan zoveel mogelijk voorkomen worden dat overige verkeersdeelnemers ons verwarren met de échte politie.

Samen werken we aan 1 doel.
Boeiend
Chevrolet Jimmy DAPD

Wat doet Stichting DAPD nu precies ?

Onze hoofddoelstelling is zoals gezegd het verzorgen van een zo mooi en prettig mogelijke ervaring voor kinderen (en soms volwassenen). Of zij nu door medische of psychische redenen een zeer moeilijke en belastende tijd doormaken. Wij kennen verschillende mogelijkheden om dit vorm te geven. Hierbij kunnen meerdere mogelijkheden gecombineerd worden. Hieronder staan een aantal van deze mogelijkheden :
- Ritbegeleiding bij bijvoorbeeld Truckruns of zijspanritten.
- Aanwezigheid bij evenementen voor de doelgroep. Hierbij kunnen de voertuigen worden bekeken en kunnen de kinderen er onder begeleiding in plaatsnemen.
- Naspelen van politie-acties van de Amerikaanse politie voor evenementen van de doelgroep. (Dit gebeurt uitdrukkelijk niet op de openbare weg !)
- Vervoer van personen uit de doelgroep als onderdeel van een speciale wens. Dit gebeurt op verzoek van Wens-stichtingen en alleen indien de medische toestand dit toelaat.
Daarnaast doen wij zo veel mogelijk ons best om speciale (laatste) wensen invulling te geven waar dat kan. Wij willen daarbij wel een heel belangrijke kanttekening plaatsen. Wij verlenen GEEN medewerking aan wensen of verzoeken welke de openbare orde en veiligheid in gevaar kunnen brengen. Het is ons doel om vanuit een goede relatie samen te werken met partners. Zowel de Nederlandse Politie, Brandweer, Ambulancediensten als alle andere hulpverlening instanties. Dit vanuit het grote respect dat wij hebben voor hun taak en taakuitoefening.

Nederlandse Politie en Stichting Dutch American Police Department

Doet Stichting DAPD nog meer ?

Jazeker ! Zoals gezegd zijn wij een groep enthousiaste vrijwilligers en wij vullen deze taken dan ook met liefde onbetaald in. Wij zijn alleen wel deels afhankelijk van giften en sponsoring. Bijvoorbeeld om de voertuigen in een goede conditie te houden en te kunnen blijven rijden. Of om tastbare herinneringen voor de Kleine Helden te kunnen kopen. Om Laatste Wens dagen tot in de puntjes te kunnen organiseren. Dankzij onze sponsors en giften kunnen wij op zo veel mogelijk evenementen en verzoeken een positieve aanvulling vormen.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan ons werk, dan kunt u daarover meer informatie vinden onder het tabblad Sponsors.
Om echter het een en ander financieel haalbaar te houden is het voor particulieren en bedrijven in bepaalde gevallen ook mogelijk om ons met onze voertuigen te vragen. Bijvoorbeeld voor een huwelijk, pensionering, promotie-activiteit of bedrijfsfeest. De vergoeding die wij hier voor vragen is geheel in de vorm van een gift aan de Stichting DAPD. Zodat wij in staat blijven om ons hoofddoel vorm te geven.

Daarnaast kunt u ons regelmatig tegenkomen bij 112-evenementen, Open Dagen van de Nederlandse Politie en andere hulpverlening gerelateerde activiteiten. Wij worden vaak en vol enthousiasme bijgestaan door de diverse hulpverlenende instanties. Wij vinden het dan ook een eer ook voor hen klaar te mogen staan.