WAT WE DOEN

Wat we doen als stichting Dutch American Police Department? Wij zijn een enthousiaste groep die geheel bestaat uit vrijwilligers. Als doel hebben wij om kinderen (en soms volwassenen) die het zwaar hebben in hun leven een positieve ervaring te bezorgen. Dit kan zijn doordat zij lijden aan een chronische lichamelijke-, psychische- en/of terminale ziekte of handicap.

Wij doen dit door het invullen en opluisteren van ritten en evenementen voor deze doelgroep. Daarvoor maken wij gebruik van (replica’s van) originele Amerikaanse politievoertuigen en andere speciale voertuigen. Om de ervaring zo echt mogelijk te maken gebruiken wij voertuigen die lijken op Politievoertuigen die in de USA daadwerkelijk worden of zijn gebruikt. Ook gaan wij hiervoor tijdens evenementen vaak gekleed in de originele kleding die door de betreffende politiedienst gebruikt worden.

 

BEWUSTE KEUZE

We hebben er heel bewust voor gekozen om gebruik te maken van Amerikaanse politievoertuigen. Maar ook andere hele speciale voertuigen en de bijbehorende aankleding. Dit omdat dit zeer tot de verbeelding blijkt te spreken van de doelgroep. De voertuigen en kleding zijn bekend bij de kinderen vanuit televisieseries en films. Daardoor dragen zij bij aan de fantasiebeleving die juist voor hen zo belangrijk is. Het is spannend, indrukwekkend en nog specialer dan ‘gewone’ Nederlandse hulpverleningsvoertuigen. Daarbij zijn deze kinderen meestal vaak op moeilijke momenten in contact geweest met de Nederlandse hulpverleningsvoertuigen (ambulances). Hier kunnen zij dan ook een meer ‘negatieve’ herinnering mee hebben. De Amerikaanse setting stimuleert juist een positieve fantasiebeleving, wat meehelpt om de zwaarte van hun alledaagse leven (tijdelijk) te vergeten. Daarnaast zijn de Amerikaanse Politievoertuigen zeer verschillend van de Nederlandse Politievoertuigen. Hierdoor kan zoveel mogelijk voorkomen worden dat overige verkeersdeelnemers ons verwarren met de échte politie.

Wat we doen

WAT WE DOEN QUA AVONTUREN?

DEELNAME AAN RITTEN

Met onze Policevoertuigen vormen wij een bijzonder geliefd en opvallend onderdeel bij truckruns en ritten. Waarbij wij uiteraard ook kinderen uit de doelgroep meenemen in onze voertuigen voor een ervaring om nooit te vergeten.
Let Op : wij voeren expliciet géén verkeersbegeleiding uit.

NASPELEN VAN POLITIE-ACTIES

Politie-acties van de Amerikaanse politie worden nagespeeld samen met de kinderen. Een boef vangen en naar het politiebureau brengen, een VIP begeleiden, papa's in de boeien slaan, zelf de sirenes bedienen, niets is snel te gek. Uiteraard gebeuren dergelijke activiteiten niet op de openbare weg.

AANWEZIGHEID BIJ THEMADAGEN

Stichting DAPD is regelmatig te vinden op themadagen van Politie of andere hulpverleningsinstanties. Dit kan een 112-evenement zijn, maar ook bij bijvoorbeeld specifieke voorlichtingsbijeenkomsten die een bijdrage leveren aan de maatschappij en met name kinderen en jongeren.

AANWEZIGHEID BIJ EVENEMENTEN

Evenementen die georganiseerd zijn door onze partner(s). Dit zijn altijd evenementen gericht op kinderen, bij voorkeur kinderen uit onze doelgroep. Bij onze invulling wordt altijd rekening gehouden met de wens van de organiserende partner(s), maar waarbij onze eigen identiteit niet verloren gaat.

(LAATSTE) WENSRITTEN

Op verzoek van partner(s), ziekenhuizen, instellingen kunnen wij een (deel van) een wensinvulling verzorgen, zoals vervoer van personen uit de doelgroep als onderdeel van een speciale wens. Stichting DAPD vult echter op verzoek ook zelf volledige wensdagen van begin tot eind in.

BEZOEK AAN ZIEKENHUIS OF INSTELLING

In voorkomende gevallen gaan we langs bij een ziekenhuis of instelling om iemand te bezoeken die door omstandigheden langdurig niet in staat is om aan evenementen deel te nemen. Of een Kleine Held die een zware operatie achter de rug heeft en wel even een hart onder de riem kan gebruiken.

DEELNAME AAN RITTEN

Met onze Policevoertuigen vormen wij een bijzonder geliefd en opvallend onderdeel bij truckruns en ritten. Waarbij wij uiteraard ook kinderen uit de doelgroep meenemen in onze voertuigen voor een ervaring om nooit te vergeten.
Let Op : wij voeren expliciet géén verkeersbegeleiding uit.

NASPELEN VAN POLITIE-ACTIES

Politie-acties van de Amerikaanse politie worden nagespeeld samen met de kinderen. Een boef vangen en naar het politiebureau brengen, een VIP begeleiden, papa's in de boeien slaan, zelf de sirenes bedienen, niets is snel te gek. Uiteraard gebeuren dergelijke activiteiten niet op de openbare weg.

AANWEZIGHEID BIJ THEMADAGEN

Stichting DAPD is regelmatig te vinden op themadagen van Politie of andere hulpverleningsinstanties. Dit kan een 112-evenement zijn, maar ook bij bijvoorbeeld specifieke voorlichtingsbijeenkomsten die een bijdrage leveren aan de maatschappij en met name kinderen en jongeren.

AANWEZIGHEID BIJ EVENEMENTEN

Evenementen die georganiseerd zijn door onze partner(s). Dit zijn altijd evenementen gericht op kinderen, bij voorkeur kinderen uit onze doelgroep. Bij onze invulling wordt altijd rekening gehouden met de wens van de organiserende partner(s), maar waarbij onze eigen identiteit niet verloren gaat.

(LAATSTE) WENSRITTEN

Op verzoek van partner(s), ziekenhuizen, instellingen kunnen wij een (deel van) een wensinvulling verzorgen, zoals vervoer van personen uit de doelgroep als onderdeel van een speciale wens. Stichting DAPD vult echter op verzoek ook zelf volledige wensdagen van begin tot eind in.

BEZOEK AAN ZIEKENHUIS OF INSTELLING

In voorkomende gevallen gaan we langs bij een ziekenhuis of instelling om iemand te bezoeken die door omstandigheden langdurig niet in staat is om aan evenementen deel te nemen. Of een Kleine Held die een zware operatie achter de rug heeft en wel even een hart onder de riem kan gebruiken.

Wat we doen 2

IT’S OFFICIAL

Enthousiasme is een prachtige start, maar alleen daarmee kun je niet op een juiste wijze vorm geven aan een organisatie. Daarvoor is veel meer nodig en dient er goed over zaken nagedacht te worden. 

Het originele idee voor de DAPD is in 2010 bedacht en sinds 2011 is de DAPD een officiële stichting. Door de jaren heen is er steeds vorm en (in)richting gegeven aan de stichting en haar verantwoordelijkheden. En ondanks dat we voor de volle 100% uit vrijwilligers bestaan, kunnen we met trots zeggen dat stichting DAPD  inmiddels een zeer professionele organisatie is geworden.

Wij houden wel van avonturen, maar laten liever niets aan het toeval over. Zo hebben o.a. alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd, hebben we diverse ontheffingen en vergunningen en zijn we voorzien van de benodigde verzekeringen.

STICHTING DUTCH AMERICAN POLICE DEPARTMENT
VOOR DE KLEINE HELDEN !