Disclaimer stichting DAPD

privacyverklaring

WIJ VOELEN ONS VERANTWOORDELIJK VOOR JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS

UITSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEVEN

We vinden het fijn om belanghebbenden zoals gezinnen, donateurs, vrijwilligers, sponsoren en personen waar we eerder contact mee hebben gehad op de hoogte te houden van onze activiteiten. Wij sturen deze informatie per mail naar het door jou achtergelaten e-mailadres. 

Wanneer je geen informatie meer wilt ontvangen van Stichting DAPD is het natuurlijk mogelijk om je af te melden. Je kunt dit kenbaar maken via:

Stichting DAPD
info@dapd.nl

WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS?

Ons privacybeleid geldt alleen voor de informatie die door Stichting DAPD is verzameld en verwerkt. Voor vragen kun je contact opnemen met info@dapd.nl. De informatie wordt verwerkt door het bestuur van Stichting DAPD.

WANNEER VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

Stichting DAPD verzamelt persoonsgegevens bij deelname aan een actie van Stichting DAPD, bij het doen van een donatie, bij het aangaan van een donateurschap of periodieke schenking, bij het abonneren op de DAPD nieuwsbrief, bij het aangaan van een sponsorship of samenwerking. 

WAAROM VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens die worden verzameld worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Daarnaast is het mogelijk door het verzamelen van gegevens om de betrokkenen optimaal te begeleiden en ondersteunen. Tot slot worden de gegevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de evenementen, acties en ritten van Stichting DAPD.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD?

Stichting DAPD kan persoonsgegevens verwerken doordat je gebruik maakt van diensten van stichting DAPD. Daarnaast is het mogelijk dat er zelf gegevens worden gedeeld bij het contact met Stichting DAPD. Stichting DAPD kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële informatie die je ons verstrekt, zoals je rekeningnummer
 • Gegevens over je correspondentie met ons
 • Technische informatie en gegevens over je bezoek aan onze website, zoals je IP-adres
 • Andere persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt
 • Informatie uit publiekelijk toegankelijke bronnen

Voor de verwerking van persoonsgegevens die gebruikt worden voor marketing wordt er toestemming gevraagd. Denk hierbij aan:

 • Cookies
 • E-mailadres voor de nieuwsbrief
HOE GAAN WE OM MET DE PERSOONSGEGEVENS VAN PERSONEN ONDER DE 16 JAAR?

We hebben toestemming nodig van ouders/verzorgers wanneer kinderen onder de 16 jaar gebruik willen maken van onze diensten of producten. Deze toestemming is vormvrij. We kunnen niet altijd controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar toestemming van de ouder/verzorger heeft. Als je er van overtuigd bent dat we zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat we deze informatie kunnen verwijderen. Dit kan via info@dapd.nl.

HOE VERZAMELEN WE DEZE INFORMATIE?

Wanneer een sponsor, donateur of deelnemer van een actie persoonlijke gegevens of bedrijfsgegevens aan ons verstrekt dan verzamelen wij dit. Deze data kunnen wij verkrijgen uit het bezoek en het gebruik van onze website.

COOKIES

Op onze website zijn cookies geplaatst. Hierdoor kunnen wij zien wat mensen online doen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief aantasten.

DAPD maakt gebruik van de volgende cookies:
•    Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je van alle onderdelen van de site gebruik kunt maken. Zonder deze cookies kan de website niet optimaal werken. Deze cookies geven ons basisinformatie over het gebruik van onze site. De gegevens die we hiervoor verzamelen zijn anoniem.
•    Analytische cookies: deze cookies gebruiken wij om informatie te verzamelen over hoe je onze website gebruikt. We gebruiken deze informatie om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website. De cookies verzamelen anonieme informatie over je activiteiten op de website.
•    Marketing cookies: deze cookies helpen ons bij het inzetten van relevante advertenties. Zo kunnen ons budget zo efficiënt mogelijk besteden. Ons doel: met minder uitgaven méér kinderen helpen. Door het accepteren van deze cookies plaatsen wij ook tracking cookies.

GOOGLE

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als je hier meer over wilt weten raden wij aan om het privacybeleid Google Analytics te raadplegen.

WAT IS DE RECHTSGROND VOOR GEGEVENSVERWERKING?

Stichting DAPD gebruikt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet. De wet vereist dat we alleen gegevens verwerken als we daarvoor een geldige wettelijke basis hebben. Om helder aan te geven noemen wij hieronder een opsomming voor het gebruik van je persoonsgegevens:

 • We verzamelen, verwerken en bewaren je persoonsgegevens om overeenkomsten uit te voeren, zoals het leveren van een gevraagde dienst of product.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor jou en onze legitieme belangen en het grondrechtelijk is toegestaan. Onze legitieme belangen omvatten het beheer van onze organisatie, het sturen van marketingmateriaal en het begrijpen van onze achterban.
 • Om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen.
 • Bij het verzenden van e-mail over direct marketing, fondsenwerving, campagnes en evenementen gaan we uit van je toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van je persoonlijke gegevens.
MET WIE DELEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

Stichting DAPD verkoopt of deelt je gegevens niet voor marketingdoeleinden aan derden. We delen je gegevens enkel met leveranciers die ons ondersteunen in ons bedrijfsproces en waar we een overeenkomst mee afgesloten hebben. Dit zijn bijvoorbeeld wens stichtingen, ziekenhuizen en hulpverleningsinstanties. Deze informatie wordt enkel gedeeld wanneer dit voor de uitvoering van een activiteit of wens rit noodzakelijk is. We geven hen geen enkel recht om je persoonlijke gegevens voor iets anders te gebruiken dan om diensten aan ons te leveren en dit overeenkomstig onze instructies te doen.
Eventueel kan er een verzoek gedaan worden om gegevens openbaar te maken aan bijvoorbeeld financiële instellingen, accountants, advocaten of om te voldoen aan wetten, bevelen en verzoeken van de bevoegde autoriteiten die op hen van toepassing zijn.

HOE LANG BEWAREN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS?

Stichting DAPD bewaard de persoonlijke gegevens in de systemen zolang dit nodig is voor de relevante activiteit. Je gegevens worden dus niet langer bewaard dan wettelijk verplicht of noodzakelijk is. Wanneer de bewaartermijn van je gegevens is verstreken worden de gegevens veilig verwijderd.

Zodra je ons verzoekt niet meer via bepaalde kanalen met je te communiceren, zullen we je gegevens en de daarbij horende informatie blijven bewaren, zodat we je verzoek om je niet meer te benaderen kunnen inwilligen. Je hebt daarnaast het recht ons te vragen je gegevens te verwijderen. Indien dit wettelijk mogelijk is doen we dit zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken.

Inkomsten uit erfenissen zijn belangrijk voor Stichting DAPD. De verstrekte gegevens kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard, om administratie betreffende erfenissen te kunnen bijhouden en effectief te kunnen communiceren met de nabestaanden van mensen die ons een erfenis nalaten. Dit stelt ons ook in staat om de bronnen van inkomsten uit erfenissen te identificeren en analyseren.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Bij vragen over jouw persoonsgegevens of om te achterhalen welke gegevens wij van jou hebben is het mogelijk om contact met ons op te namen. Je kunt dit doen door het contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar info@dapd.nl.

Je hebt de volgende rechten:

 • Om een uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben
 • Om een uitleg te krijgen van wat wij met jouw persoonsgegevens doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • In het laten corrigeren van gegevens
 • In het herstellen van fouten in de gegevens
 • Het laten verwijderen van persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Het intrekken van toestemming
 • Het bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • De overdraagbaarheid van gegevens

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

HEB JE EEN KLACHT, WIJZIGING OF WIL JE MEER INFORMATIE?

Het is natuurlijk mogelijk dat nog niet al jouw vragen over online privacy en advertenties zijn beantwoord. Wil je nog meer weten of je verder verdiepen in deze onderwerpen? Bekijk dan de website van Your Online Choices of de website van de Rijksoverheid.

KLACHTENPROCEDURE

Stichting DAPD hoort het graag wanneer relaties, deelnemers, sponsors of donateurs ontevreden zijn. Of dit nu gaat over de over werkwijze, activiteiten en/of standpunten, wij horen het graag. Wij zullen de eventuele fout of het probleem met u herstellen, maar wij kunnen ook als dat nodig is een procedure of de dienstverlening aanpassen.

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product. Men voelt zich bijvoorbeeld onheus behandeld of de zaken lopen anders dan verwacht. Een klacht kan schriftelijk of mondeling worden geuit.

Alle klachten worden bij ons geregistreerd en vervolgens afgehandeld. Uw klacht wordt binnen 10 werkdagen behandeld. Wanneer het termijn niet haalbaar is, ontvangt u een reactie met daarin een ander voorstel. Indien u ontevreden bent over de afhandeling dan kunt u beroep instellen bij de directie van Stichting DAPD. Wanneer de directie van mening is dat er correct is gehandeld wordt de betrokkene hiervan op de hoogte gesteld. Het oordeel van het bestuur van Stichting DAPD is bindend.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt de klacht alleen in afhandeling wanneer de klacht eerst is gemeld bij Stichting DAPD. De CBF-procedure voor klachten is te vinden op de website van het CBF.

Als u het niet eens bent met een reclame uiting van ons, dan kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGING DOORGEVEN

Zijn je contactgegevens veranderd? Dan ontvangen wij deze wijziging graag. Je kunt de wijziging doorgeven via dit formulier.