SPONSORING VAN STICHTING DUTCH AMERICAN POLICE DEPARTMENT

sponsoring

De Stichting DAPD is een non-profit organisatie is die geheel bestaat uit vrijwilligers. Hierdoor kunnen wij de kosten zo laag mogelijk houden. Zonder sponsoring en giften is ons werk echter niet mogelijk. Onze vrijwilligers zijn niet in staat om alle kosten die rechtstreeks verbonden zijn met ons werk compleet zelf te bekostigen. Denk bijvoorbeeld aan de brandstofkosten, voertuigonderhoud en blijvende herinneringen voor de kinderen.

Wij zijn dan ook op zoek naar sponsors die ons werk willen steunen. Zodat wij ons zo goed mogelijk kunnen blijven inzetten voor de kinderen.

Stichting DAPD is CBF-erkend en is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften en donaties zijn dan ook volgens de geldende regels aftrekbaar van de belasting.

Wilt u ons direct financieel steunen ? Dat Kan !
Financiele bijdragen kunnen worden overgemaakt naar :
Rabobank IBAN : NL07RABO0315318120
tnv Stichting DAPD Nunspeet
BIC : RABONL2U

What's in it voor u ?

Wij zijn ons er zeer wel van bewust dat in de huidige tijd de budgetten voor sponsoring en reclame beperkt zijn. Wij willen dan ook graag wat tegenover uw bijdrage stellen.

- Allereerst en meest belangrijk: u levert een bijdrage aan het welzijn van gehandicapte, chronisch of terminaal zieke kinderen (en soms volwassenen).

- De voertuigen zullen op vele evenementen te zien zijn waar veel publiek aanwezig is. Denk aan de Dreamnights at the Zoo, Truckruns, Super Opkikkerdagen,  Make-A-Wish, etc. Veel mensen komen dus via de DAPD op positieve wijze in aanraking met uw bedrijf.

- Op deze website komt uw bedrijf prominent naar voren.

- In overleg is het mogelijk dat uw bedrijf als sponsor op de promotiekaartjes komt te staan.

- Wij zijn met de voertuigen in overleg beschikbaar voor promotionele activiteiten van uw bedrijf. Voor hoofdsponsors is dit kosteloos voor een nader te overleggen aantal dagen per jaar.

Sponsoring DAPD

Sponsoring is mogelijk op verschillende manieren :

- Financiële sponsoring ter dekking van de onkosten.

- Sponsoring in natura. Bijvoorbeeld door het aanbieden van onderhoud van één of meerdere voertuigen. Het aanbieden van (sterk gereduceerde) brandstof(prijzen).

- Sponsoring van goederen die kunnen worden geschonken aan de kinderen, bijvoorbeeld petjes, beren of politiebadges.

- Natuurlijk staan wij ook open voor uw eigen goede ideeën !

Help Ons

Wilt u de Stichting Dutch American Police Department steunen in het behalen van onze doelstellingen via sponsoring ? Neemt u dan contact met ons op via e-mail of het contactformulier. Wij maken dan zo spoedig mogelijk een nadere afspraak met u om de mogelijkheden door te spreken.