MARISKA TALITSCH, AMBASSADEUR STICHTING DAPD

DAPD Ambassadeur Talitsch

Mariska Talitsch : De vrijwilligers van de DAPD doen ongelofelijk mooi werk en dat wil ik graag iedereen laten weten!

Vroeger al vanwege mijn hobby’s, nu al jaren vanwege mijn werk kom ik in aanraking met allerlei kinderen. Gezonde, zieke, lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten. Om deze kinderen te zien stralen, doet mij goed. Het is schitterend om te zien dat kinderen (of volwassenen) die het in deze maatschappij lastig hebben een steuntje in de rug krijgen. De mannen en vrouwen van de DAPD zorgen geheel belangeloos daarvoor. Zij rijden speciale evenementen af in hun schitterende wagens en toveren een lach op ieders gezicht! Wie wil daar geen deel vanuit maken?

Over Mariska Talitsch

Mariska Talitsch is kinderfysiotherapeut in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Voorheen heeft zij vele jaren in de zorg voor meervoudig gehandicapten gewerkt. Haar motivatie om met kinderen te werken verwoordt zij als volgt. “Ik wil kinderen de mogelijkheid bieden op een zo hoog mogelijk niveau van zelfstandigheid te functioneren. Ik geniet van het ontdekken van hun mogelijkheden en het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van deze mogelijkheden. Tevens bied ik ouders graag een helpende hand in de omgang met de handicap cq. motorische problemen van hun kind. De ontwikkeling van een kind is een uitdaging en genot voor mij als kinderfysiotherapeut.”

Mariska is getrouwd en heeft twee kinderen.

DAPD Ambassadeur Talitsch