Disclaimer stichting DAPD

trademarks

DAPD New Logo
Trademarks
Trademarks Samendeel®
Trademarks
DAPD Trike Squad
DAPD Webbanner

De beeldmerken en/of namen van de op deze website genoemde andere bedrijven en organisaties zijn eigendom van deze respectievelijke bedrijven/organisaties. Gebruiksregels omtrent deze onderdelen welke te vinden zijn op deze website dienen te worden geregeld met de respectievelijke eigenaar.

Bij misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de namen of beeldmerken van de Stichting Dutch American Police Department® zal onverwijld aangifte worden gedaan bij de politie. Eventueel hierdoor ontstane schade, zowel materieel als immaterieel zal worden verhaald op de hiervoor verantwoordelijke.