DE BIJZONDERE AVONTUREN MET DE DAPD

Wij bieden kinderen en hun gezinsleden bijzondere avonturen met de Stichting Dutch American Police Department. Hoe dit avontuur er uit ziet is per situatie verschillend en afhankelijk van vele factoren. Betreft het een paar kinderen of een grotere groep? Hoe is de conditie van het kind? Vind het plaats op een terrein of betreft het een rit? Welke tijdsruimte hebben we? Etc. etc.

Wij streven er in alle situaties naar zoveel mogelijk te ontzorgen, zodat er maximaal ruimte is voor ontspannen, genieten en kind zijn. Even de ziekte of beperking vergeten. Samen in de wereld van het Korps van Stichting DAPD stappen. Met elkaar een spannend avontuur beleven dat helemaal is gericht op de wensen en mogelijkheden van de Kleine Helden. Hoe lang of kort de tijd ook is die we samen beleven, de ervaring wordt een blijvende fijne herinnering waar nog vaak aan terug gedacht kan worden. Want hé, als stoere hulp-officer van de DAPD kun je net even meer aan!

VOOR WIE?

Onze hoofddoelstelling is zoals gezegd het verzorgen van bijzondere avonturen voor zieke of (verstandelijk) beperkte kinderen. Soms maken wij een uitzondering voor volwassenen die graag gebruik willen maken van onze diensten. Dit is afhankelijk van de situatie en de wens, dit bekijken wij dus per aanvraag.

Houdt er rekening mee dat wij zoveel aanvragen krijgen, dat wij er voor hebben moeten kiezen om in principe aanvragen die worden gedaan door partner-organisaties, ziekenhuizen, instellingen en hulpverleningsinstanties voorrang geven. Individuele privé-aanvragen moeten wij helaas vaak teleurstellen. Dit geldt uiteraard niet voor laatste wensen of een uitvaart van een kind. Daar zullen wij, binnen onze mogelijkheden, altijd voorrang aan trachten te verlenen.

 

WAAR ZIJN WIJ TE ZIEN?

Ondertussen wordt het vrijwilligers korps van de Dutch American Police Department steeds groter, waardoor wij veel verschillende activiteiten kunnen uitvoeren. Wij doen ons best om zoveel mogelijke wensritten en laatste wensen in te vullen. Soms maken wij van te voren bekend waar wij aanwezig zijn. Vaak ook echter niet, om de privacy van de kinderen te waarborgen en onze volle focus op hen te kunnen hebben.

Let Op : Wij verlenen absoluut géén medewerking aan wensen of verzoeken welke de openbare orde en veiligheid in gevaar kunnen brengen! Het is ons doel om vanuit een goede relatie samen te werken met partners zoals de Nederlandse Politie, Koninklijke Marechaussee, Brandweer, Ambulancediensten en alle andere hulpverlenende instanties.

WAT VOOR AVONTUREN ORGANISEREN WIJ ZOAL?

DEELNAME AAN RITTEN

Met onze Policevoertuigen vormen wij een bijzonder geliefd en opvallend onderdeel bij truckruns en ritten. Waarbij wij uiteraard ook kinderen uit de doelgroep meenemen in onze voertuigen voor een ervaring om nooit te vergeten.
Let Op : wij voeren expliciet géén verkeersbegeleiding uit.

NASPELEN VAN POLITIE-ACTIES

Politie-acties van de Amerikaanse politie worden nagespeeld samen met de kinderen. Een boef vangen en naar het politiebureau brengen, een VIP begeleiden, papa's in de boeien slaan, zelf de sirenes bedienen, niets is snel te gek. Uiteraard gebeuren dergelijke activiteiten niet op de openbare weg.

AANWEZIGHEID BIJ THEMADAGEN

Stichting DAPD is regelmatig te vinden op themadagen van Politie of andere hulpverleningsinstanties. Dit kan een 112-evenement zijn, maar ook bij bijvoorbeeld specifieke voorlichtingsbijeenkomsten die een bijdrage leveren aan de maatschappij en met name kinderen en jongeren.

AANWEZIGHEID BIJ EVENEMENTEN

Evenementen die georganiseerd zijn door onze partner(s). Dit zijn altijd evenementen gericht op kinderen, bij voorkeur kinderen uit onze doelgroep. Bij onze invulling wordt altijd rekening gehouden met de wens van de organiserende partner(s), maar waarbij onze eigen identiteit niet verloren gaat.

(LAATSTE) WENSRITTEN

Op verzoek van partner(s), ziekenhuizen, instellingen kunnen wij een (deel van) een wensinvulling verzorgen, zoals vervoer van personen uit de doelgroep als onderdeel van een speciale wens. Stichting DAPD vult echter op verzoek ook zelf volledige wensdagen van begin tot eind in.

BEZOEK AAN ZIEKENHUIS OF INSTELLING

In voorkomende gevallen gaan we langs bij een ziekenhuis of instelling om iemand te bezoeken die door omstandigheden langdurig niet in staat is om aan evenementen deel te nemen. Of een Kleine Held die een zware operatie achter de rug heeft en wel even een hart onder de riem kan gebruiken.

DEELNAME AAN RITTEN

Met onze Policevoertuigen vormen wij een bijzonder geliefd en opvallend onderdeel bij truckruns en ritten. Waarbij wij uiteraard ook kinderen uit de doelgroep meenemen in onze voertuigen voor een ervaring om nooit te vergeten.
Let Op : wij voeren expliciet géén verkeersbegeleiding uit.

NASPELEN VAN POLITIE-ACTIES

Politie-acties van de Amerikaanse politie worden nagespeeld samen met de kinderen. Een boef vangen en naar het politiebureau brengen, een VIP begeleiden, papa's in de boeien slaan, zelf de sirenes bedienen, niets is snel te gek. Uiteraard gebeuren dergelijke activiteiten niet op de openbare weg.

AANWEZIGHEID BIJ THEMADAGEN

Stichting DAPD is regelmatig te vinden op themadagen van Politie of andere hulpverleningsinstanties. Dit kan een 112-evenement zijn, maar ook bij bijvoorbeeld specifieke voorlichtingsbijeenkomsten die een bijdrage leveren aan de maatschappij en met name kinderen en jongeren.

AANWEZIGHEID BIJ EVENEMENTEN

Evenementen die georganiseerd zijn door onze partner(s). Dit zijn altijd evenementen gericht op kinderen, bij voorkeur kinderen uit onze doelgroep. Bij onze invulling wordt altijd rekening gehouden met de wens van de organiserende partner(s), maar waarbij onze eigen identiteit niet verloren gaat.

(LAATSTE) WENSRITTEN

Op verzoek van partner(s), ziekenhuizen, instellingen kunnen wij een (deel van) een wensinvulling verzorgen, zoals vervoer van personen uit de doelgroep als onderdeel van een speciale wens. Stichting DAPD vult echter op verzoek ook zelf volledige wensdagen van begin tot eind in.

BEZOEK AAN ZIEKENHUIS OF INSTELLING

In voorkomende gevallen gaan we langs bij een ziekenhuis of instelling om iemand te bezoeken die door omstandigheden langdurig niet in staat is om aan evenementen deel te nemen. Of een Kleine Held die een zware operatie achter de rug heeft en wel even een hart onder de riem kan gebruiken.

Over ons Knuffels

AVONTUREN OM NOOIT TE VERGETEN

Wij vinden het niet alleen heel erg belangrijk om onze avonturen met jou te delen, maar wij vinden dat ook heel erg leuk. Daarom schrijven wij regelmatig berichten op onze social media kanalen over de ritten die wij begeleid hebben, de evenementen waar wij aanwezig zijn geweest, de politie-acties die wij hebben nagespeeld en de wensritten die wij gereden hebben met kinderen.

Wij kunnen echter niet al onze activiteiten laten zien. In een aantal gevallen vinden wij het niet gepast om beeldmateriaal publiek te maken, zoals bijvoorbeeld bij laatste wensinvullingen. Tenzij op uiterdrukkelijk verzoek van betrokkenen. Wij rekenen op jullie begrip daarvoor.

STICHTING DUTCH AMERICAN POLICE DEPARTMENT
VOOR KLEINE HELDEN !