STICHTING DUTCH AMERICAN POLICE DEPARTMENT

STICHTING

Sinds vrijdag 14 oktober 2011 is de Dutch American Police Department een officiële stichting. Wij hebben er voor gekozen om een stichting te worden. Daarmee kunnen wij de doelstellingen die wij hebben officieel vast leggen in statuten. Ook kunnen wij deze aanvullen met een huishoudelijk reglement. Op deze wijze kunnen wij onze doelstellingen beter behalen en beschermen.

Beloningsbeleid

Stichting DAPD is een 100% vrijwilligersstichting, kent geen betaalde krachten en keert dus ook geen beloningen uit. De stichting heeft dientengevolge geen beloningsbeleid.

Bestuurssamenstelling

Het Stichtingsbestuur bestaat uit vier personen, te weten :

Voorzitter Gert Hasselaar

G. (Gert) Hasselaar, voorzitter.

Eigenaar HTD Hatek Technical Development.

Gert is gezegend met twee gezonde kinderen. Hij wil zijn dankbaarheid daarvoor uiting geven. Dat doet hij door zich met hart en ziel in te zetten voor kinderen die het minder goed getroffen hebben.

M. Lefers DAPD

M. (Marjan) Lefers, secretaris.

Eigenaar Het Oogt Kleding en Mode.

Marjan heeft zelf een aantal malen kanker overwonnen en heeft naast een chronische ziekte recentelijk een nieuwe hartklep gekregen. Vanuit haar positie als 'ervaringsdeskundige' heeft zij een grote empathie met de kinderen uit de doelgroep van de DAPD.

Ingrid Blom

I. (Ingrid) Blom, penningmeester.

Thuiszorg medewerkster.

Ingrid is moeder van een dochter en een zoon en inmiddels ook trotse oma. Met haar grote warme hart zet zij zich graag in voor de Kleine Helden.

Karel Goudriaan, penningmeester van stichting DAPD

K.J. (Karel) Goudriaan, bestuurslid.

Field Service Engineer Canon.

Karel is na het overlijden van zijn vrouw steeds meer betrokken geraakt bij de  DAPD. Dit omdat hij een mooie bijdrage wil leveren aan het welzijn van kinderen met een ziekte of handicap.

Doelstellingen

Onze doelstelling staat als volgt omschreven in de statuten :

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:

A. Het verzorgen van ondersteuning in de breedst mogelijke zin aan (evenementen voor) kinderen met een chronische en/of terminale ziekte en/of (psychische) beperking of handicap, met als primair doel het verbeteren van het welbevinden van deze doelgroep en het versterken van hun innerlijke kracht om de belemmeringen welke zij ervaren zo veel mogelijk weg te nemen. Deze ondersteuning wordt gedaan met behulp van bijzondere voertuigen, met name (replica’s van) Amerikaanse politievoertuigen, en de daarbij behorende uitrusting.

B. Het binnen de eigen mogelijkheden en wettelijke kaders dienstbaar zijn aan organisaties en initiatiefnemers van de in artikel 2.1.A genoemde activiteiten.

C. Het mede zorg dragen voor instandhouding, en waar mogelijk uitbreiding, van evenementen voor de doelgroep, zodat deze kinderen regelmatig de mogelijkheid hebben om positieve ervaringen op te doen, dit ter bevordering van hun algehele welbevinden en daarmee versterking van hun weerbaarheid.

D. Het ondersteunen van, met name de logistieke invulling van, het transport van de kinderen van en naar de plaats waar het evenement plaats vindt. Dit alleen binnen de wettelijke kaders en in nauwe samenwerking met en op aansturing van de daarvoor verantwoordelijke overheidsdienst, meestal zijnde politie en Koninklijke Marechaussee.

E. Het, waar gewenst, verzorgen van re-enactment op de plaats van het betreffende evenement, om op die wijze de geboden ervaringvoor de doelgroep zo compleet mogelijk te maken.

Uitgeoefende activiteiten

Gedurende het jaar maken wij verslagen, foto's en filmpjes van de door de stichting DAPD uitgeoefende activiteiten. Deze zijn te vinden op onze openbare social media kanalen. Dit geldt, gezien de speciale aard hiervan, uiteraard niet voor laatste wensdagen.

Statuten Stichting DAPD

Voor geïnteresseerden zijn hier
de Statuten van Stichting DAPD
te openen.

Gedragscode Vrijwilligers

Stichting DAPD kent een Gedragscode voor haar vrijwilligers.
Het bestuur heeft mevrouw M. Lefers aangewezen als vertrouwenspersoon voor deze Gedragscode.
Geïnteresseerden kunnen hier de gedragscode van stichting DAPD openen.

Meerjaren Beleidsplan

Geïnteresseerden kunnen hier het meerjarenbeleidsplan2019-2024 van de stichting DAPD openen.

Jaarverslag, jaarrekening en financiële verantwoording

Het sociaal en financieel jaarverslag over het voorgaande jaar zullen medio april van het jaar daarop als downloadbaar pdf-bestand hier worden geplaatst.

jaarverslag-2020

jaarverslag-2019

jaarverslag-2018

jaarverslag-2017

jaarverslag-2016

jaarverslag-2015

jaarverslag-2014

jaarverslag-2013

jaarverslag-2012

Fiscaal nummer stichting Dutch American Police Department

Het fiscaal nummer van de stichting DAPD is 8510 10 751. Op dit fiscale nummer is ook de ANBI beschikking afgegeven per 14 oktober 2011.